About us

Amiért Itt Vagyunk:
Helyet ad magyar hagyományokat örzõ csoportoknak, kluboknak (néptánc, színház, vadászat), színes, szinvonalas programoknak (zene, irodalom, mûvészetek), táncos báloknak, vacsoraesteknek, étel bemutatóknak.
Igyekszünk minden korosztály számára biztosítani a szórakozást,
kulturával való találkozást, a kapcsolattartást magyarokkal és az
õshazával.
Magyar Ház mindannyiunké. Célunk, hogy a Ház népszerû és közkedvelt hely legyen a vancouveri magyarság körében. Ötleteket, javaslatokat, segítõszándékot mindig szívesen fogadunk.

The reason we are here:
It provides a place for Hungarian heritage groups (folk dance,
theater, hunting), lively, colourful programs (music, literature,
arts), gala events, dinners and culinary events. We
strive to provide entertainment for all ages, introduction to
Hungarian culture and keeping in touch with local Hungarians while also trying to connect with our country of origin.
The Hungarian Hall is for all of us. Our goal is to make sure the house
is well known and well liked by everyone in the Vancouver Hungarian
community. We welcome ideas, suggestions, and we always welcome a helping hand.

Kiket a sors feloldhatatlan lánccal összekötött, azonnal megérzik a nyűgöt, mihelyt egymástól távoznak.

Eötvös József